Svazek obcí Sever
Svazek obcí Sever

Připravujeme pro vás nový web.

29835obyvatel
12počet obcí a měst
21143 ha rozloha

O svazku

Svazek obcí SEVER (mikroregion Sever) je zájmové sdružení v okresu Děčín, jeho sídlem je Lipová a jeho cílem jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu – zpracování koncepce a její postupná realizace. Sdružuje celkem 12 obcí. Byl založen v roce 2000.

Lékařská služba první pomoci Velký Šenov

V závěru roku 2003 došlo k podstatným změnám v organizaci a činnosti lékařské služby první pomoci. Vláda a krajské úřady došly k názoru, že se jedná o nadstandartní služby a podstatně omezily jejich rozsah. Od 1.1.2003 bude krajský úřad finančně zajišťovat vždy jen jednu LSPP v okrese, výjimkou bude okres Děčín, kdy budou služby dvě – v severní a jižní části okresu. V severní části bude situována do Varnsdorfu.

Došlo však k dohodě měst a obcí, že Rumburk a Varnsdorf mají své nemocnice, kde je možné v nutných případech pacienty ošetřit jako na pohotovosti, a stanoviště LSPP bude ve Velkém Šenově, který je centrem západní části výběžku a lékaři i pacienti mají možnost snadnějšího přístupu a dopravy k ošetření i z nejodlehlejších obcí mikroregionu. I tak ale krajský úřad bude hradit LSPP jen 8 hodin ve všední dny a 12 hodin ve dnech pracovního klidu. DSO Sever to považuje za nedostačující a vymohl, že i za cenu úhrady podílu na nákladech bude lékařská služba ve Velkém Šenově zajištěna po celých 24 hodin vč. sanitního vozu. Smlouva o tom byla podepsána 25.2.2003.

Přibližně od srpna 2003 se začaly znovu objevovat nejasnosti v koncepci LSPP, starostové DSO neustále jednali se zřizovatelem a provozovatelem, nikdy však nedostali přesnou a jasnou odpověď. Od 19. srpna 2003 se jednání o koncepci LSPP ve Velkém Šenově stalo prakticky jediným tématem schůzek DSO Sever. Situace vyvrcholila 30. října, kdy se většina starostů odmítla zúčastnit dalšího zasedání DSO Sever, protože krajské zastupitelstvo, krajský úřad i krajská zdravotní služba na požadavky DSO Sever nijak nereagují. 18.12.2003 hrozilo, že se bude opakovat situace z prosince minulého roku, kdy se 1. ledna LSPP ve Velkém Šenově bez náhrady a bez vysvětlení zrušila a veškerá nelibost občanů se snesla na hlavy starostů obcí, kteří se bezvýsledně snažili pět měsíců o jednání a upřesnění pravidel. Na tomto jednání bylo přijato usnesení, ze kterého jasně a jednoznačně vyplývají podmínky a požadavky DSO Sever k LSPP – nově k APP ve Velkém Šenově. Usnesení bylo odesláno krajskému úřadu.

12. ledna 2004 se sešlo velké jednání DSO za přítomnosti zástupců krajského úřadu, krajské zdravotní služby i místních lékařů a byla podepsána smlouva o APP ve Velkém Šenově na celý rok 2004 s tím, že lékařská služba pro výběžek bude zajištěna po celých 24 hodin denně a všechny připojené obce se budou podílet na úhradě nákladů na provoz APP částkou 2,- Kč na občana a rok. 18. února 2005 byl podepsán dodatek ke smlouvě o APP, který prodlužuje dohodnuté podmínky na celý rok 2005, čímž se podařilo udržet úroveň lékařské péče pro občany západní části Šluknovského výběžku na stejné úrovni jako v roce 2004.