Svazek obcí SEVER (mikroregion Sever) je zájmové sdružení v okresu Děčín, jeho sídlem je Lipová a jeho cílem jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu – zpracování koncepce a její postupná realizace. Sdružuje celkem 12 obcí. Byl založen v roce 2000.

0
obyvatel
0
počet obcí a měst
0
rozloha

Informace z mikroregionu Sever

Centrum setkávání Dolní Poustevna

Bývalý evangelický kostel. Objekt v centru města pochází z roku 1937, kdy byl položen základní kámen, avšak rušné události roku 1939 nedovolily stavbu dokončit. Po celkové rekonstrukci v roce 2009...

zprávy z mikroregionu | 03. 02. 2016 | číst dále...


Otevření přeshraniční turistické stezky Dolní ...

Město Dolní Poustevna, KČT Dolní Poustevna a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko si Vás dovolují pozvat na slavnostní otevření přeshraniční turistické stezky Dolní Poustevna – Gerstenberg – Unger ve čtvrtek...

zprávy z mikroregionu | 01. 02. 2016 | číst dále...


Beseda „Putování za rozhlednami“

Poslední lednový čtvrtek se díky Spolku Jiřík i Městu Jiříkov nesl v duchu příjemného putování po rozhlednách Lužických hor i Českosaského Švýcarska. Pozvání přijali autoři publikací – Martin Řeháček, Jan...

zprávy z mikroregionu | 30. 01. 2016 | číst dále...


SPRŠ a senátor píší hejtmanovi

Na základě podnětů od občanů ze Šluknovského výběžku, zaslal předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta města Jiříkov pan M. Maják, spolu se senátorem Z. Linhartem dopis hejtmanovi Ústeckého kraje. ...

zprávy z mikroregionu | 20. 01. 2016 | číst dále...


Image

„OLYMPIÁDA SVAZKU OBCÍ SEVER DSO 2019“
Hrazeno z dotace č. 19/SML2643/SoPD/SPRP
Projekt podpořen Ústeckým krajem.

Dotace pro svazek

Výzva k podání nabídky a...

Název zakázky: Vedení a administrace realizace, žádosti o platbu, monitorování a vypořádání projektu „Strategické řízení v obcích DSO Sever“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17 _080/0009947, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa...

číst dále...Protipovodňová opatření pro Svazek obcí ...

Projekt řeší zpracování digitálních povodňových plánů pro vybrané obce a město Svazku obcí SEVER, a to Obec Lobendava, Obec Vilémov a Město Jiříkov. Součástí akce je vybudování lokálního varovného a...

číst dále...Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov...

PROJEKT „INFRASTRUKTURA MĚSTSKÝCH ZAŘÍZENÍ – STADION A HŘBITOV“ (REKONSTRUKCE SMUTEČNÍ SÍNĚ) Podána žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 v Prioritní ose 2. – Integrovaná podpora...

číst dále...Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve...

Hlavním cílem je provedení revitalizace objektu kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově i přilehlého areálu, jedná se o nemovitou kulturní památku vedenou v Ústředním seznamu památek ČR pod rejstř. č. ...

číst dále...„Strategické řízení v obcích DSO Sever“

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009947

Image

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009947
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPZ (Operační program Zaměstnanost)
Projekt Strategické řízení v obcích DSO Sever byl schválen v rámci výzvy č. 03_17_080 Výzva pro územní samosprávné celky.
Realizátorem projektu je dobrovolný svazek obcí Sever.
Doba realizace je od 1.3.2019 do 28.2.2021.
Celkové způsobilé výdaje: 1 555 937,50 Kč

Cílem projektu je ve 12 obcích DSO Sever posílit a zkvalitnit strategické řízení, posílit schopnost využívat kvalitně zpracované strategie a využít vhodným způsobem rozvojové dokumenty pro kvalitní spolupráci obcí v území  DSO Sever.

Měřitelný výstup:

  • 12 strategií obcí zavedených do systému obcepro.cz
  • 1 ISRÚ
  • 4 rozvojové dokumenty
  • 1 sdílený web

Účelem projektu je optimalizace procesů a postupů v obcích DSO; zefektivnění nakládání s finančními zdroji v obcích; zefektivnění nakládání s lidskými zdroji; posílení využívání kvalitně zpracovaného strategického plánu; naučit představitele obcí tvorbě a hlavně využívání strategických plánů.
Toho můžeme docílit tím, že budeme realizovat tyto aktivity:

  1. Provedeme audit a zhodnotíme rozvojové dokumenty obcí, identifikujeme způsob řízení rozvoje obce. Zpracujeme strategické plány obcí. Strategie vložíme do systému obcepro.cz = KA1, KA2.
  2. Za účasti všech obcí v regionu zpracujeme Integrovanou strategii rozvoje území a plán společných aktivit = KA3.
  3. Na základě identifikace společných projektových aktivit obcí vytvoříme potřebnou dokumentaci = KA4.
  4. Vytvoříme sdílený web pro potřeby obcí DSO, pro lepší komunikaci a sdílení dobré praxe = KA5.

Podporují nás

Image
Image
Image
Image