Svazek obcí Sever
Svazek obcí Sever

Připravujeme pro vás nový web.

29835obyvatel
12počet obcí a měst
21143 ha rozloha

O svazku

Svazek obcí SEVER (mikroregion Sever) je zájmové sdružení v okresu Děčín, jeho sídlem je Lipová a jeho cílem jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu – zpracování koncepce a její postupná realizace. Sdružuje celkem 12 obcí. Byl založen v roce 2000.

Společné setkání zastupitelstev měst a obcí Severu

Společné jednání zastupitelstev obcí mikroregionu Sever se sešlo ve Šluknově 5 .února 2002. K setkání byli pozváni i zastupitelé Rumburka. Program jednání byl příliš obecný a ne dobře propracovaný, takže setkání bylo hodnoceno velmi rozpačitě a ne příliš dobře. Účastníkům mnoho nepřineslo a bylo pouhým představením členů zastupitelstev. Pro příště je nutné takové jednání svolat buď ke konkrétnímu tématu, zajímajícímu celý region, nebo jako vysloveně slavnostní k určitému výročí nebo důležité události.