Svazek obcí Sever
Svazek obcí Sever

Připravujeme pro vás nový web.

29835obyvatel
12počet obcí a měst
21143 ha rozloha

O svazku

Svazek obcí SEVER (mikroregion Sever) je zájmové sdružení v okresu Děčín, jeho sídlem je Lipová a jeho cílem jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu – zpracování koncepce a její postupná realizace. Sdružuje celkem 12 obcí. Byl založen v roce 2000.

Z historie

Náplň činnosti, účel založení

Inspirací pro ustavení DSO SEVER byla úspěšná činnost mikroregionu Tolštejn, který nezávisle na společných činnostech Sdružení pro rozvoj Šluknovska řešil svá specifika a využíval přednosti a zvláštnosti svého teritoria především k rozvoji cestovního ruchu. To se v severozápadní části Šluknovského výběžku zatím nedělo a někteří starostové to považovali za nedostatek Z toho důvodu svolala starostka města Velkého Šenova ing. Šárka Kopáčková první informač1ú jednání na téma vzniku nového mikroregionu, který dostal pracovní název SEVER. Uskutečnilo se 21.září 1999 v restauraci Klub pod kostelem ve Velkém Šenově. Pozváno bylo deset starostů, kteří zastupovali obce a města Velký Šenov, Dolní Poustevna, Lobendava, Vilémov, Mikulášovice, Lipová, Šluknov (uvažovaný základ mikroregionu) a dále Rumburk, Jiříkov a Staré Křečany.

Ustavující zasedání – datum, místo konání

Ustavující jednání nového sdružení měst a obcí bylo svoláno na 11. ledna 2000 do Hospody U Pytláka v Lipové a stala se z něj velká společenská událost, které se zúčastnili kromě starostů dotčených měst i význační hosté, jako například ing. Jiří Vačkář z ministerstva pro místní rozvoj, ing. Jaroslav Zámečník, sekretář Euroregionu Nisa, RNDr. Zdeněk Patzelt, ředitel Národního parku České Švýcarsko, ing. Libor Ježek, poslanec parlamentu ČR za ODS, pplk. František Pelant, okresní ředitel Policie ČR, ing. Werner Hentschel, ředitel CHKO Labské pískovce, ing. Radka Kotasová z Agentury regionálního rozvoje Euroregionu Nisa, ing. Alena Singolová z referátu regionálního rozvoje OÚ Děčín, zástupci tisku a mnoho dalších.

Zakládajícími členy se stali:

  • Miroslav Jemelka, starosta města Dolní Poustevna,
  • Jan Čácha, starosta obce Lipová,
  • Antonín Herout, starosta obce Lobendava,
  • Jiří Mayer, starosta města Mikulášovice,
  • Milan Kořínek, starosta města Šluknov,
  • Šárka Kopáčková, starostka města Velký Šenov,
  • Jaroslav Chmelař, starosta obce Vilémov.

Ustavující zasedání schválilo návrh stanov sdružení, přijalo název „Svazek obcí Sever“, který byl později upřesněn na definitivní podobu Dobrovolný svazek obcí Sever (zkráceně DSO Sever), schválilo výši ročního členského příspěvku v hodnotě 1,50 Kč na jednoho občana obce podle stavu k 31. 12. uplynulého roku a ustanovilo sídlem svazku Obecní úřad v Lipové. Poté zvolilo na dvouleté funkční období své vedení. Prvním předsedou se stal Jan Čácha, starosta Lipové, první místopředsedkyní ing. Šárka Kopáčková, starostka města Velký Šenov, první revizní skupinu tvořili Jaroslav Chmelař, starosta Vilémova, a Antonín Herout, starosta Lobendavy.

Bezprostředně po skončení ustavující schůze byla odeslána referátu vnitřních věcí okresního úřadu v Děčíně žádost o registraci organizace a okresní úřad v Děčíně svým rozhodnutím dne 21. 2. 2000 Svazek obci Sever zaregistroval.

Změna v čele DSO

3. srpna 2000 na pátém společném jednání DSO Sever rezignoval na funkci předsedy sdružení Jan Čácha, protože přestal pracovat jako starosta obce Lipová. Tím by došlo k rozporu se stanovami svazku, kdy předsedou může být pouze starosta. Do čela DSO Sever byla zvolena dosavadní místopředsedkyně ing. Šárka Kopáčková, starostka Velkého Šenova, místopředsedou byl zvolen ing. Milan Kořínek, starosta Šluknova.

Noví členové

3. srpna 2000 do Svazku přistoupilo město Jiříkov. Dodatek č. 1 ke stanovám za něj podepsal starosta města RSDr. Miroslav Fojta. 20. prosince 2000 se rovnoprávným členem stala obec Staré Křečany, za kterou vstup potvrdil její starosta Jiří Král podpisem Dodatku č. 2 ke stanovám Svazku. Tím Svazek dosáhl konečného stavu devíti obcí a měst.

Změna výše příspěvků

Od 1. ledna 2001 bylo ustanoveno, že výše ročního členského příspěvku obcí se mění na částku 3,-Kč/občana a rok.

Opět změna vedení

První schůzka DSO Sever po komunálních volbách v listopadu 2002 se uskutečnila 25. února 2003 ve Šluknově. Od poslední volby předsedkyně DSO uplynuly dva roky a tím skončilo její funkční období, navíc Ing. Šárka Kopáčková nekandidovala znovu na funkci starostky Velkého Šenova, a proto ji plénum v souladu se stanovami odvolalo z funkce předsedkyně Svazku. Předsedou byl zvolen ing. Milan Kořínek, starosta Šluknova a dosavadní místopředseda, novým místopředsedou ing. Miroslav Jemelka, starosta Dolní Poustevny.

Nové funkční období

Po dvou letech, v únoru 2005, skončilo další dvouleté období práce zvoleného předsednictva. Při přípravě voleb byli navrženi dva kandidáti. Ing. Miroslav Jemelka, dosavadní místopředseda, a ing. Milan Kořínek, stávající předseda. Důležitost volby byla vysoká, protože význam a vliv DSO Sever v posledním období neustále rostl především při řešení situací, které se díky nepříznivému sociálnímu vývoji ve Šluknovském výběžku a v důsledku připravovaných úsporných ekonomických a organizačních opatřeních vlády ČR a Ústeckého kraje ukazovaly jako vysoce negativní pro život regionu a tento trend bylo nutné udržet. Volby se uskutečnily na dalším řádném zasedání DSO Sever 18. února 2005. Ing. Miroslav Jemelka kandidaturu nepřijal pro své vysoké zaneprázdnění v jiných funkcích v orgánech, kde může být mikroregionu prospěšný, další kandidát navržen nebyl. Ve funkci předsedy DSO Sever byl potvrzen ing. Milan Kořínek, ing. Miroslav Jemelka zůstává místopředsedou.

Svazek obcí sever

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3