Svazek obcí Sever
Svazek obcí Sever

Připravujeme pro vás nový web.

29835obyvatel
12počet obcí a měst
21143 ha rozloha

O svazku

Svazek obcí SEVER (mikroregion Sever) je zájmové sdružení v okresu Děčín, jeho sídlem je Lipová a jeho cílem jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu – zpracování koncepce a její postupná realizace. Sdružuje celkem 12 obcí. Byl založen v roce 2000.

Strategické řízení v obcích DSO Sever

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009947

eu_esf_opz

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009947
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPZ (Operační program Zaměstnanost)
Projekt Strategické řízení v obcích DSO Sever byl schválen v rámci výzvy č. 03_17_080 Výzva pro územní samosprávné celky.
Realizátorem projektu je dobrovolný svazek obcí Sever.
Doba realizace je od 1.3.2019 do 31.5.2021.
Celkové způsobilé výdaje: 1 555 937,50 Kč

Cílem projektu je ve 12 obcích DSO Sever posílit a zkvalitnit strategické řízení, posílit schopnost využívat kvalitně zpracované strategie a využít vhodným způsobem rozvojové dokumenty pro kvalitní spolupráci obcí v území  DSO Sever.

Měřitelný výstup:

  • 12 strategií obcí zavedených do systému obcepro.cz
  • 1 ISRÚ
  • 4 rozvojové dokumenty
  • 1 sdílený web

Účelem projektu je optimalizace procesů a postupů v obcích DSO; zefektivnění nakládání s finančními zdroji v obcích; zefektivnění nakládání s lidskými zdroji; posílení využívání kvalitně zpracovaného strategického plánu; naučit představitele obcí tvorbě a hlavně využívání strategických plánů.


Toho můžeme docílit tím, že budeme realizovat tyto aktivity:

  1. Provedeme audit a zhodnotíme rozvojové dokumenty obcí, identifikujeme způsob řízení rozvoje obce. Zpracujeme strategické plány obcí. Strategie vložíme do systému obcepro.cz = KA1, KA2.
  2. Za účasti všech obcí v regionu zpracujeme Integrovanou strategii rozvoje území a plán společných aktivit = KA3.
  3. Na základě identifikace společných projektových aktivit obcí vytvoříme potřebnou dokumentaci = KA4.
  4. Vytvoříme sdílený web pro potřeby obcí DSO, pro lepší komunikaci a sdílení dobré praxe = KA5.

Svazek obcí sever

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2