Svazek obcí Sever
Svazek obcí Sever

Připravujeme pro vás nový web.

29835obyvatel
12počet obcí a měst
21143 ha rozloha

O svazku

Svazek obcí SEVER (mikroregion Sever) je zájmové sdružení v okresu Děčín, jeho sídlem je Lipová a jeho cílem jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu – zpracování koncepce a její postupná realizace. Sdružuje celkem 12 obcí. Byl založen v roce 2000.

Výstava „Krásy Severu“

Mikroregion SEVER neměl dosud svou vlastní samostatnou prezentační výstavu nebo expozici, takže na turistických akcích, veletrzích nebo výstavách bývá pouze přiřazen jako vedlejší produkt k Tolštejnskému panství nebo k expozici Ústeckého kraje, což je pro propagaci oblasti s mnoha zajímavostmi nedostatečné. DSO na doporučení mikulášovických rozhodl ucházet se o krajský grant z programu „Podpora regionální kulturní a divadelní činnosti 2004″ a po jeho přidělení zrealizoval putovní výstavu „Krásy Severu“. Každé město či obec na výstavě představuje jeden výstavní fotografický panel se zobrazenými zajímavostmi nebo slovně uvedenými upoutávkami. Výstava byla poprvé uveřejněna při příležitosti oslav 100. výročí položení základního kamene rozhledny na Tanečnici a byla zaměřena především na dění kolem této rozhledny. Pro výstavu EUROREGION Tour 2005 v Jablonci nad Nisou jsou ale připraveny panely všech měst mikroregionu Sever.

  • Celkové náklady na realizaci byly – 66 550,- Kč,
  • Z toho dotace přidělená krajským úřadem – 50 000,- Kč.