Svazek obcí Sever
Svazek obcí Sever

Připravujeme pro vás nový web.

29835obyvatel
12počet obcí a měst
21143 ha rozloha

O svazku

Svazek obcí SEVER (mikroregion Sever) je zájmové sdružení v okresu Děčín, jeho sídlem je Lipová a jeho cílem jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu – zpracování koncepce a její postupná realizace. Sdružuje celkem 12 obcí. Byl založen v roce 2000.

Svazek obcí sever

Svazek obcí SEVER (mikroregion Sever) je zájmové sdružení v okresu Děčín, jeho sídlem je Lipová a jeho cílem jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu – zpracování koncepce a její postupná realizace. Sdružuje celkem 12 obcí. Byl založen v roce 2000.

MIKROREGION SEVER

…leží v nejsevernějším cípu Čech, Šluknovském výběžku, kde zabírá jeho severní část. Přírodní krásy tohoto území jsou dány členitostí a rozmanitostí zdejší krajiny, vyplývající z mnohotvárnosti geologické stavby podloží. Dobře značená síť turistických cest umožňuje pohodlně poznat nejcennější krajinné a přírodní krásy s množstvím přírodních zajímavostí, kulturních památek, pohostinných hospůdek a neposlední řadě i rozhleden, majestátných svědků času.

Svým územím zasahuje Mikroregion Sever i do dvou chráněných lokalit – Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko, který spolu s Národním parkem Saské Švýcarsko na německé straně tvoří geografický a krajinný celek evropského významu. Krajina je typická borovicovými porosty na pískovcových skalách, ve vlhkých a chladných místech rostou smrky, lišejníky a mechy. Z fauny zde můžeme spatřit srnčí a jelení zvěř, divoká prasata, kamzíky a vzácně i rysa, který byl v minulých staletích téměř vyhuben. Z ptáků zde žije výr velký, sokol stěhovavý a mnoho druhů zpěvného ptactva.

Pří návštěvě Mikroregionu Sever nelze opomenout, že Šluknovsko je charakteristickým územím styku a překrývání kultur tří oblastí: české, saské a lužické. Typickým prvkem lidového stavitelství je hrázděný dům s podstávkou.

Barokní kultura a zbožnost mají velkou zásluhu na tom, že se Šluknovsko udrželo v rámci českých zemí, protože místo dřívější duchovní jednoty se Saskem nastoupil protiklad v náboženské a tím i kulturní orientaci.

Již v 16. století začíná orientace zdejšího lidu na zpracování lnu a výrobu plátna, které dosáhlo největšího rozmachu v poslední třetině 19. století. Ve vývoji kraje po roce 1918 sehrála určující roli rozsáhlá hospodářská krize 30. let, která přivedla severočeský textilní průmysl téměř ke zhroucení. Podmínky pro další vývoj po 2.světové válce byly ztíženy vysídlením a následně neúplným osídlením oblasti, která je komunikačně odlehlá a podnebně drsnější než jiné části severních Čech. Spolu s politickými poměry to vedlo ke stagnaci ekonomického vývoje zejména v dříve velmi lidnatých obcích.

V současné době se při rozvíjející spolupráci mezi jednotlivými obcemi a městy Šluknovska začínají objevovat první náznaky k návratu mezi prosperující regiony České republiky.

Další informace

  • Informační středisko Loreta – 9.května 149/27, 408 01 RUMBURK; e-mail: loreta@sluknovsko.cz
  • internet, např. www.sluknovsko.cz
  • propagační materiály, které můžete získat v informačních střediscích

Svazek obcí sever

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4